8. simpozij doktorskog studija građevinarstva

Podijeli

03.09.2022

Na Građevinskom se fakultetu u Zagrebu 5. i 6. rujna održava se 8. simpozij doktorskog studija GRAĐEVINARSTVA na kojem sudjeluje približno 90 sudionika. Na simpoziju radove prezentiraju doktorandi prve godine poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija ”Građevinarstvo”. Doktorski studij provodi se iz sljedećih istraživačkih grana: geotehnika, hidrotehnika, inženjerske konstrukcije, materijali u građevinarstvu, mehanika konstrukcija, organizacija građenja i prometnice. Doktorandi kroz svoja istraživanja razvijaju inovativne metode, tehnologije i proizvode u području građevinarstva. Tako će i na ovom, osmom po redu Simpoziju doktorskog studija, biti prikazana početna istraživanja doktoranada na osnovi kojih će kasnije prijavljivati teme doktorskih radova uz definiranje hipoteza, ciljeva i izvornih znanstvenih doprinosa. U tome će im svojim savjetima prvenstveno pomoći njihovi mentori, ali i drugi nastavnici na doktorskom studiju koji će svojim iskustvom i savjetima doprinijeti kvaliteti doktorskih istraživanja. Na ovogodišnjem će simpoziju izlaganja održati 22 doktoranda s vrlo aktualnim temama kao što su ponašanje građevina u slučaju potresa, primjena sofisticiranih metoda za praćenje promjene obalne linije, praćenje utjecaja vibracija od tramvajskog prometa na građevine te praćenje stanja konstrukcija općenito, proučavanje razvoja mikrostukture i analize svojstava građevinskih materijala izrađenih s nusproizvodima drugih industrija, inovacije u projektiranju pri primjeni novih materijala i građevnih proizvoda, analiza utjecaja relevantnih parametara geosintetika na nosivost tla te analiza utjecaja autonomnih vozila na odabir projektnih elemenata autocesta. Za potrebe Simpozija, priređen je zbornik radova na ukupno 303 stranice.

Na simpoziju će biti održano i pozvano predavanje s vrlo zanimljivom temom “urbanog rudarenja“, odnosno procjene sastava materijala postojećih zgrada pomoću BIM i GIS tehnologije koje će održati prof. Iva Kovačić s TU Wien. Dodatno će biti održana dva pozvana predavanja o iskustvima pri izradi doktorskoga rada te primjeni stečenih znanja za rad u industriji.

Jedna je sekcija posvećena iskustvima s dodatnog obrazovanja i usavršavanja zaposlenika koja je financirao fakultet u proteklih godinu dana. Time sudionici simpozija dobivaju uvid u mogućnosti stjecanja dodatnih kompetencija i vještina koje mogu primijeniti u svojim istraživanjima.

Program doktorskoga studija ”Građevinarstvo” na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zasniva se na provedbi mnogobrojnih znanstvenih istraživanja u sklopu znanstvenih-istraživačkih projekata financiranih u okviru programa Obzor 2020, Hrvatske zaklade za znanost, programa koji se financiraju putem strukturnih i investicijskih fondova za koje su nadležni Europski fond za regionalni razvoj, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske te ostalih fondova (https://projekti.grad.hr). U mnogim projektima ostvarena je suradnja s eminentnim međunarodnim znanstvenim institucijama te partnerima iz industrije. Time se omogućava zapošljavanje doktoranada te njihova istraživanja, usavršavanja, sudjelovanja na konferencijama, objava radova te stjecanje iskustva tijekom studijskih boravaka na drugim institucijama.

Nadamo se da će ovakvi skupovi dodatno potaknuti aktivno istraživanje u svim područjima građevinarstva te omogućiti razvoj novih znanja. Znanje je oduvijek bilo jedan od osnovnih instrumenata razvoja društvenih zajednica i uspješnih nacionalnih gospodarstava. Samo s novim znanjima i inovativnošću možete biti prepoznati te ostvariti kvalitetnu suradnju s drugim znanstvenim institucijama ali i s industrijom, što je danas sve češća tendencija, posebice u razvijenim gospodarstvima. Inovacije i novostvoreno znanje na rezultatima istraživanja nisu samo temelj razvoja gospodarstva već i njegov ključan čimbenik.

 

Više o Simpoziju na poveznici: http://master.grad.hr/phd-simpozij/2022/

 

Izvor

Autor: Marko Lubina

Najnovije