Dodjela Nagrade Grada Zagreba zaslužnima na Sveučilištu u Zagrebu

Podijeli

04.06.2021

Povodom Dana Grada Zagreba 31. svibnja 2021. održana je svečanost u Palači Dverce na kojoj su, između ostalih, uručena priznanja – Nagrada Grada Zagreba izv. prof. dr. sc. Snježani Sekušak – Galešev, dekanici Edukacijsko-rehabilitacijskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Građevinskomu fakultetu Sveučilišta u ZagrebuRadnoj skupini i projektnom timu znanstveno-istraživačkoga i izdavačkoga projekta “Povijest hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka do 21. stoljeća” u kojoj su sudjelovali znanstvenici i istraživači s Filozofskoga fakulteta i Fakulteta hrvatskih studija.

Dekanici izv. prof. dr. sc. Snježani Sekušak – Galešev Nagrada je dodijeljena za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu u promicanju znanosti i ostvarivanju prava djece i mladih s teškoćama te odraslih osoba s invaliditetom. Veliki dio svoga stručnog djelovanja posvetila je edukaciji društvene zajednice radi inkluzije djece s teškoćama u redovne oblike odgoja i obrazovanja te senzibilizacije javnosti  i prihvaćanja osoba s različitim teškoćama i invaliditetom u socijalnoj sredini. Proaktivnim pristupom, entuzijazmom i cjeloživotnim radom s djecom, mladima i odraslima s intelektualnim teškoćama, ADHD poremećajem i emocionalnim teškoćama unaprijedila je njihovu kvalitetu života i članova njihovih obitelji. Profesionalnim i stručnim djelovanjem zadužila je znanstvenu i stručnu zajednicu te širu javnost, čineći naše društvo boljim i inkluzivnijim.

Dobitnici Nagrade Grada Zagreba:

1. Milka Babović, pedagoginja (posmrtno)
2. Crveni križ Zagreb
3. izv. prof. art. Branka Cvitković, dekanica Fakulteta za film i scenske umjetnosti pri Sveučilištu Libertas, umirovljena nacionalna prvakinja Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu
4. Stjepan Čuić, hrvatski književnik, prevoditelj, publicist i novinar
5. Dežurno osoblje Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb dana 22. ožujka 2020. (36 osoba): prim. dr. sc. Sonja Anić Jurica, dr. med., doc. dr. sc. Mirta Starčević, dr. med., Ida Nađ, dr. med., Željka Zdelar, Suzana Cvetko, Ivana Renić, Ana Kulović, Darinka Horvat, Snježana Benčec, Snježana Kolman, Mateja Požgaj, Emanuela Ptičar, Katarina Carević, doc. dr. sc. Vito Starčević, dr. med., doc. dr. sc. Vladimir Banović, dr. med., Marko Šarić, dr. med., Kristina Marelja, dr. med., Sanja Načinović, dr. med., Ana Vuzdar Trajkovski, dr. med., Katica Zgurić, Zrinka Malnar, Marina Prlić, Tamara Krbavac, Ankica Jureta, Mihaela Magdić, Jasmina Djedović, Iva Botica, Tanja Maričić, Dijana Gubić, Josipa Ivšić, Nada Božić, Jelena Prpić, Ivana Protković, Gordana Hučić, Branimir Miloloža, Željko Nestić
6. Drago Diklić, glazbeni umjetnik, vokalni solist
7. Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
8. Hrvatsko liječničko glazbeno društvo Hrvatskoga liječničkog zbora
9. dr. sc. Snješka Knežević, povjesničarka umjetnosti, znanstvena savjetnica u miru
10. Marica Mirić, dipl. ing. prometa, koordinatorica projekata i potpredsjednica SOIH-a
11. Nastavni zavod za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar”
12. Radna skupina i projektni tim znanstveno-istraživačkog i izdavačkog projekta Povijest hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka do 21. stoljeća (43 znanstvenika i stručnjaka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Društva za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica iz Zagreba, Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje iz Zagreba te ostalih hrvatskih sveučilišta): akademik Radoslav Katičić (posmrtno), akademik Marko Samardžija (posmrtno), akademik Stjepan Damjanović, akademik Josip Bratulić, akademik Ranko Matasović, akademik Milan Mihaljević, Ante Bičanić, prof. dr. sc. Ivo Pranjković, prof. dr. sc. Mateo Žagar, prof. dr. sc. Anđela Frančić, prof. dr. sc. Bernardina Petrović, prof. dr. sc. Krešimir Mićanović, prof. dr. sc. Dubravka Sesar, prof. dr. sc. Boris Kuzmić, dr. sc. Dinka Pasini, prof. dr. sc. Sanja Vulić, doc. dr. sc. Vladimira Rezo, doc. dr. sc. Ljubica Josić, dr. sc. Marijana Horvat, dr. sc. Lana Hudeček, dr. sc. Milica Mihaljević, dr. sc. Barbara Štebih Golub, dr. sc. Amir Kapetanović, dr. sc. Željka Brlobaš, dr. sc. Marija Znika, dr. sc. Kristian Lewis, prof. dr. sc. Vlasta Rišner, prof. dr. sc. Loretana Farkaš, prof. dr. sc. Sanda Ham, izv. prof. dr. sc. Jadranka Mlikota, doc. dr. sc. Borko Baraban, prof. dr. sc. Diana Stolac, prof. dr. sc. Silvana Vranić, prof. dr. sc. Lada Badurina, prof. dr. sc. Sanja Zubčić, doc. dr. sc. Sanja Holjevac, doc. dr. sc. Nikolina Palašić, prof. dr. sc. Lina Pliško, prof. dr. sc. Josip Lisac, izv. prof. dr. sc. Ivica Vigato, izv. prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić, doc. dr. sc. Gordana Laco, izv. prof. dr. sc. Katica Krešić
13. izv. prof. dr. sc. Snježana Sekušak-Galešev, prof. psiholog, dekanica Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta
14. Nenad Šoštarić, izbornik Hrvatske rukometne reprezentacije i glavni trener seniorske ekipe Rukometnoga kluba Lokomotiva Zagreb
15. mr. sc. Branka Šulc, prof., arheologinja i muzeologinja, muzejska savjetnica, umirovljena ravnateljica Uprave za kulturni razvitak Ministarstva kulture Republike Hrvatske
16. Akademik Josip Madić
17. Primarni respiracijsko-intenzivistički centar (PRIC) Kliničke bolnice Dubrava

Svečanost možete pogledati OVDJE.

Nagrada grada Zagreba ustanovljena je Odlukom o ustanovljenju “Nagrade grada Zagreba” 1955. Nakon donošenja Odluke o ustanovljenju “Privredne nagrade grada Zagreba” ona se dodjeljivala od 1961. Od 1978. godine dodjeljuje se Nagrada grada Zagreba temeljem Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba, a više se ne dodjeljuje zasebno “Privredna nagrada grada Zagreba”. U razdoblju od 1990. do 1993. godine Nagrada Grada Zagreba nije dodjeljivana. Godine 1999. Nagrada Grada Zagreba nije dodijeljena.

Od 2000. godine, na temelju Odluke o javnim priznanjima Grada Zagreba, Nagrada Grada Zagreba dodjeljuje se u tekućoj godini, na Dan Grada Zagreba, 31. svibnja, dan na koji se slavi blagdan Majke Božje od Kamenitih vrata, zaštitnice Grada Zagreba.

Nagrada Grada Zagreba dodjeljuje se građanima Grada Zagreba i drugim osobama koje rade na području Grada Zagreba, radnim skupinama, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života u Gradu Zagrebu.

Izvor

Autor: Marko Lubina

Najnovije