Javni natječaj za dodjelu stipendija Zaklade Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2020./2021.

Podijeli

09.09.2021

Zaklada Sveučilišta u Zagrebu za stipendiranje studenata objavljuje javni natječaj za dodjelu stipendija Zaklade za akademsku godinu 2020./2021.

Datum objave: 9. rujna 2021.

Stipendije Zaklade Sveučilišta u Zagrebu dodjeljuju se u jednoj kategoriji:

–        kategorija A./B.  redoviti studenti preddiplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija (u daljnjem tekstu: sveučilišnih studija), preddiplomskih stručnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija (u daljnjem tekstu: stručnih studija) na Sveučilištu u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Sveučilište) koji su slabijeg socijalno-ekonomskog statusa odnosno bez odgovarajuće roditeljske skrbi.

U kategoriji A./B. dodjeljuje se pet (5) stipendija. Ukupni iznos pojedine stipendije za kategoriju A./B. iznosi 10.000,00 kn (desettisuća kuna).

Prijave na natječaj za kategoriju studenata pod A./B. obavljaju se isključivo elektroničkim putem upisivanjem podataka u aplikaciju na mrežnoj stranici Zaklade http://www.unizg.hr/suradnja/alumni-i-zaklada-sveucilista/zaklada-sveucilista-u-zagrebu/natjecaji/

Prijava se vrši na poveznici http://apps.unizg.hr/zaklada/.

Za pristup aplikaciji za kategoriju studenata A./B. student koristi svoj elektronički identitet u sustavu AAI@Edu.Hr.

Rok za prijavu na natječaj iznosi 20 dana (kalendarski). Prijave se podnose u razdoblju od 10. rujna 2021. do 30. rujna 2021. do 23.59 sati.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave koje ne budu podnesene u roku i na način propisan javnim natječajem neće se razmatrati. Dostavljena dokumentacija na javni natječaj ne vraća se podnositelju prijave.

Za sva dodatna pojašnjenja studenti se mogu obratiti na kontakt e-mail adresu:  zaklada@unizg.hr  ili na telefonski broj +385 1 4564 106.

 

Natječaj

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Izjava o točnosti i istinitosti podataka i o neprimanju druge stipendije

Šifrarnik NOP-a (neoporezivih primitaka) koji ulaze u izračun ukupnih primitaka kućanstva

Izvor

Autor: Marko Lubina

Najnovije