Natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij “Prava djece”

Podijeli

08.06.2021

Centar za poslijediplomske studije Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za upis na Poslijediplomski sveučilišni interdisciplinarni specijalistički studij “Prava djece” za VI. generaciju studenata u akademskoj godini 2021./2022.

Studij u partnerstvu provode Pravni fakultet, Fakultet političkih znanosti i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Studij je u trajanju od tri semestra (dva semestra predavanja i jedan semestar završni rad), koji će započeti u listopadu 2021. godine.

Pravo upisa ima osoba koja je završila sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij prava, socijalnog rada, novinarstva, pedagogije, politologije, psihologije, sociologije, teologije, socijalne pedagogije, medicine ili drugi studij s 300 ECTS bodova, uz radno iskustvo u trajanju od najmanje dvije godine.

Prijaviti se možete do 30. rujna 2021. na Pravni fakultet, Trg Republike Hrvatske 14.

Više možete vidjeti OVDJE.

Letak.pdf

Izvor

Autor: Marko Lubina

Najnovije