Održan prvi webinar o UNIC projektu za sveučilišne nastavnike

Podijeli

27.05.2021

Webinar za sveučilišne nastavnike pod nazivom “S UNIC-om do novih prilika za suradnju, razmjenu i učenje” održan je u srijedu 19. svibnja 2021. To je prvi mrežni seminar/webinar o UNIC projektu, namijenjen nastavnicima s ciljem da bi se upoznali s mogućnostima i prednostima koje UNIC nudi njima i studentima Sveučilišta u Zagrebu, te kako bi se upoznali s načinima uključivanja u pojedine projektne aktivnosti.

Webinaru je prisustvovalo više od 60 nastavnika, a teme o kojima se raspravljalo uključivale su međusveučilišnu mobilnost i virtualno učenje, cjeloživotno obrazovanje, gradske laboratorije te izrazitu raznolikost i inkluzivnost u studijskim programima i znanstvenim istraživanjima.

Uvodno je prof. dr. sc. Ivan Koprić, voditelj projekta na Sveučilištu u Zagrebu, predstavio projekt i objasnio njegovu stratešku važnost za zagrebačko i ostala partnerska sveučilišta. Istaknuo je kako je odobreni komplementarni projekt usmjeren na znanstvenoistraživačku komponentu (UNIC4ER). Naveo je sveučilišta koja čine UNIC savez, unutar kojega je Sveučilište u Zagrebu najveće, ali i strukturom najkompleksnije. Riječ je o sveučilištima postindustrijskih gradova koji prolaze specifične tranzicije i suočavaju se s određenim zajedničkim problemima, što zahtijeva multidisciplinaran odgovor, u čemu znanstvena zajednica može dati važan doprinos. Voditelj projekta na Sveučilištu u Zagrebu naveo je glavne ciljeve i komponente projekta, pri čemu je naglasio izrazitu usmjerenost projekta na studente, što se očituje u projektnoj organizaciji i načinu donošenja odluka.

Zamjenica voditelja projekta na Sveučilištu u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak, ujedno i suvoditeljica jedne od triju glavnih komponenata projekta, ukratko je objasnila glavne ciljeve i aktivnosti vezane za međusveučilišnu mobilnost. Istaknula je kako su pojedini oblici suradnje već započeli te je pozvala nastavnike da se jave ako imaju ideju o određenom obliku suradnje s drugim sveučilištima. Najavila je mrežne seminare i okrugle stolove koji će se uskoro organizirati kako bi se povezali znanstvenici u određenim područjima, kao i otvaranje mogućnosti za UNIC studente da sudjeluju na kolegijima koji se izvode u zimskom semestru. Izv. prof. dr. sc. Lalić Novak pozvala je nastavnike da promisle o novim metodama i načinima poučavanja koje bi željeli promicati putem projekta, što ujedno može pridonijeti vidljivosti fakulteta i akademija Sveučilišta u Zagrebu.

Drugu komponentu projekta – gradske laboratorije kao mjesto gdje se obrazovanje i znanost susreću s gradom – predstavio je prof. dr. sc. Nino Žganec. Objasnio je kako je temeljna ideja omogućiti participativno upravljanje gradom, što nosi niz prednosti i mogućnosti za znanstvenike na sveučilištu, ali i za praktičare – gradske strukture vlasti i korisnike, odnosno građane. Naveo je kako su u tijeku prvi pop-up gradski laboratoriji koji se održavaju kroz desetak sekcija o različitim temama o otpornosti grada. Rezultat toga trebala bi biti detekcija problematičnih aspekata i manjkavosti u pogledu otpornosti grada, a zatim i formuliranje potencijalnih rješenja. U gradske su laboratorije uključeni i predstavnici Grada, te se očekuje da će rezultati rasprava pridonijeti kvaliteti “Strategije urbane sigurnosti Grada Zagreba”, koja je u izradi.

Doc. dr. sc. Tijana Vukojičić Tomić predstavila je treću ključnu projektnu komponentu te objasnila na koje je načine moguće uključiti temu o izrazitoj raznolikosti u nastavne sadržaje te razviti uključive modele učenja. Istaknula je kako se nastavnici mogu upisati u katalog znanstvenika koji se bave nekom od tema vezanih za raznolikost i uključivost kako bi se lakše povezali i surađivali. Navela je i kako su u pripremi smjernice o primjeni uključivih modela učenja u nastavi, a organizirat će se i škole izrazite raznolikosti u kojima će se osposobljavati nastavnike u skladu s tim smjernicama. Doc. dr. sc. Koraljka Modić Stanke ukratko je objasnila jedan od takvih modela učenja – društveno korisno učenje, koje omogućuje studentima primjenu znanja i vještina stečenih na fakultetu na određenima praktičnim primjerima, čime ono postaje alat kojim se potiče izrazita raznolikost i veća uključenost studenata.

U zadnjem dijelu webinara izv. prof. dr. sc. Goranka Lalić Novak ukratko je opisala komplementarni projekt UNIC4ER – znanstvenoistraživačku komponentu UNIC projekta, u okviru kojega će fokus biti na angažiranom istraživanju, istraživačkoj izvrsnosti i na otvorenoj znanosti.

Nakon izlaganja voditelja i zamjenice voditelja projekta na Sveučilištu u Zagrebu te voditelja glavnih komponenti projekta, nekoliko je nastavnika uputilo komentare i iskazalo zanimanje za aktivnu suradnju te postavilo pitanja vezana za postupke pokretanja međusveučilišnih suradnji, financijska sredstva itd.

Izvor

Autor: Marko Lubina

Najnovije