Rektor Damir Boras potpisao dokument MCU 2020

Podijeli

13.05.2021

Sveučilište u Zagrebu ponovo je postalo potpisnik dokumenta pod nazivom Magna Charta Universitatum. To je značajan dokument koji je izvorno potpisalo 388 rektora i voditelja sveučilišta iz cijele Europe i šire 18. rujna 1988., na 900. godišnjicu osnutka Sveučilišta u Bologni. Sadrži temeljne principe akademske slobode i institucionalne autonomije kao smjernice za dobro upravljanje i razumijevanje sveučilišta u budućnosti.

U 2018. godini osnovana je međunarodna skupina za reviziju Magna Charte Universitatum s obzirom na promjene i drugačije okruženje od prije 30 godina do danas. Uključivalo je široku raspravu među akademskom zajednicom, a Upravno vijeće usvojilo je reviziju MCO u srpnju 2020. Magna Charta Observatory pokreće usvajanje nove verzije ovoga dokumenta.

Novi dokument zadržao je sve izvorne stavke temeljnih vrijednosti koje su potpisnice podržale 1988., a uzeo u obzir veću odgovornost i potencijalne odgovore na suvremene teme i izazove. Traganje za temeljnim vrijednostima jednako je vrijedno kao i njihovo stvarno postignuće, što u praksi znači neprekidnu težnju za napretkom. Novi dokument naglasak stavlja na globalni karakter svega što sveučilišta rade te širi raspon lokalnih odgovornosti koje imaju.

MCU 2020 izradila je međunarodna skupina koju su činili profesor Narend Baijnath, profesor Patrick Deane, profesorica Marta Losada, dr. Sijbolt Noorda (predsjedavajući), gđa Eva Egon-Polak, profesorica Chanita Rukspollmuang, gđa Tamires Gomes Sampaio, profesor Francesco Ubertini, s Davidom Lockom kao tajnikom grupe.

Magna Charta Observatory je udruga potpisnika ovoga sveučilišnoga temeljnoga dokumenta, neovisna od političkih organizacija ili interesnih skupina. Sveučilišta koja su potpisala dokument, preko svojih rektora, predsjednika i prorektora, surađuju s organizacijom te se svojom predanošću pridržavaju načela koja Magna Charta Universitatum promiče. Udruga radi na osiguranju intelektualnoga i znanstvenoga rada i integriteta u institucijama i društvu, jačajući tako povjerenje u odnos između sveučilišta i njihovih zajednica, bilo lokalnih, regionalnih, nacionalnih ili globalnih.

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras dokument MCU 2020 potpisao je 14. svibnja 2021.

MCU 2020 dokument na engleskom jeziku možete vidjeti OVDJE.

Njegovo službeno predstavljanje održat će se na virtualnom događaju 16. i 17. lipnja. Pojedinosti o registraciji bit će dostupne uskoro.

Izvor

Autor: Marko Lubina

Najnovije