Sveučilište u Zagrebu izražava potporu Ukrajini / Зaгребський університет висловив підтримку Укрaїні

Podijeli

07.07.2022

ODLUKA O PRODULJENJU STUDENTSKOGA STATUSA ZA STUDENTE IZ UKRAJINE

ODLUKA O FINANCIRANJU STUDENATA I OSOBLJA IZ UKRAJINE

Sveučilište u Zagrebu izražava snažnu potporu ukrajinskim studenticama i studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju, zaposlenicima svih sveučilišta te cjelokupnom ukrajinskom obrazovnom i znanstvenom sustavu.

Uslijed ratnih zbivanja u Ukrajini te velikog broja izbjeglih studenata koji su tijekom proteklih dana stigli ili će stići u Republiku Hrvatsku, Sveučilište u Zagrebu otvorilo je posebnu e-mail adresu na koju studenti iz Ukrajine mogu slati svoje zamolbe za uključivanje u nastavni proces na fakultetima i akademijama našega Sveučilišta.

Studenti se pozivaju da na e-mail adresu ukraine@remove-this.unizg.hr pošalju sve potrebne podatke
(ime i prezime, institucija s koje dolaze, program, smjer i godina studija), kako bi im sveučilišne službe mogle pružiti podršku u daljnjem procesu studiranja na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu.

Besplatni početnički tečajevi hrvatskoga jezika za studente iz Ukrajine koji su pod privremenom zaštitom Republike Hrvatske te koji trenutačno studiraju na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu, zainteresirani se mogu javiti na e-adrese:
Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik – kontakt: croaticum@remove-this.ffzg.hr
Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture – kontakt: marija.bosnjak@remove-this.unizg.hr

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: besplatni tečaj hrvatskoga jezika na početnoj razini studentima i mladima iz Ukrajine

Erasmus Student Network – ESN (Erasmus studentska mreža) je neprofitna međunarodna studentska organizacija čija je misija predstavljati međunarodne studente i na taj način pružati mogućnost za razumijevanje kultura i osobni razvoj pod motom”studenti pomažu studentima”. Ukrajinski studenti u Zagrebu mogu se javiti na e-adresu: supportukraine@remove-this.esnzagreb.hr
Nakon kontakta bit će spojeni s hrvatskim studentima, članovima podružnice ESN Zagreb.

Podrška studentima iz Ukrajine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Ova stranica sadrži sve korisne informacije za prihvat i zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine, ali i informacije za sve koji žele pomoći raseljenom stanovništvu Ukrajine:

https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/

prijevod na ukrajinski jezik

РІШЕННЯ ПРО ПРОДОВЖЕННЯ СТАТУСУ СТУДЕНТА

Через війну в Україні та велику кількість студентів-біженців, які прибувають до Республіки Хорватія, Загребський університет відкрив спеціальну електронну адресу підтримки. Електронними листами студенти з України можуть надіслати свої заявки на включення до складу факультетів та академій нашого університету.

Запрошуємо студентів надіслати на електронну адресу ukraine@remove-this.unizg.hr всю необхідну інформацію, а саме:
– ім’я та прізвище;
– навчальний заклад до якого вони зараховані в Україні. Просимо вказати програму, напрям та рік навчання.

Студентська мережа Erasmus – ESN (Erasmus Student Network) є неприбутковою міжнародною студентською організацією, місія якої полягає в тому, щоб представляти інтереси іноземних студентів і таким чином надати можливість порозуміння культур та особистого розвитку кожного, під гаслом «студенти допомагають студентам».  Українські студенти в Загребі можуть звернутися за адресою електронної пошти: supportukraine@remove-this.esnzagreb.hr

У відповідь на Ваш запит ми допоможемо зв’язатися  із хорватськими студентами, членами філії ESN Zagreb.

Безкоштовні курси початкового рівня хорватської мови для студентів з України!

Якщо Ви перебуваєте під тимчасовим захистом Республіки Хорватія та наразі навчаєтеся в Загребському університеті, то можете звертатися за такими електронними адресами:

Завдяки цій інформації служби університету зможуть якнайкраще підтримати студентів у продовженні процесу навчання у складі Загребського університету.

https://hrvatskazaukrajinu.gov.hr/ua


* * *

Sveučilište u Zagrebu, najstarije i najveće sveučilište u Republici Hrvatskoj, izražava snažnu potporu ukrajinskim studenticama i studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju, zaposlenicima svih sveučilišta te cjelokupnom ukrajinskom obrazovnom i znanstvenom sustavu. Sveučilište u Zagrebu solidarizira se s obiteljima članova akademske zajednice, njihovim prijateljima, sunarodnjacima i svima koji su se u prijateljskoj Ukrajini zatekli u teškim stradanjima tijekom posljednjih dana.

Kao institucija koja njeguje europske vrijednosti i razvija moderno, demokratsko, multikulturno i slobodno društvo, Sveučilište u Zagrebu s posebnom pozornošću i velikom tugom prati zbivanja u Ukrajini te se nada pronalasku mirnoga rješenja koje će dovesti do okončanja teškoga stradavanja i rata.

Ukrajina je među prvim zemljama koje su priznale Republiku Hrvatsku još prije više od 30 godina, kada smo i sami prolazili kroz teško razdoblje s neizvjesnom budućnošću. Time je omogućila i našem Sveučilištu da djeluje autonomno u okviru Republike Hrvatske.

Sveučilišta moraju biti središta intelektualnih, stručnih, kritičkih i moralnih rasprava, pacifističkih, proaktivnih i konstruktivnih inicijativa i aktivnosti, slobodnoga izražavanja mišljenja te mjesta na kojima se potiče suradnja i partnerstvo s institucijama i pojedincima diljem svijeta. Stoga je dužnost sveučilišta da se svojim djelovanjem brinu i o budućnosti cijeloga čovječanstva te se zalažu za dijalog i slobodu svakoga pojedinca. Rat, ratna stradavanja i razaranja suprotna su sveučilišnim, znanstvenim, obrazovnim i općeljudskim vrijednostima.

Sveučilište u Zagrebu i njegova tijela poduzet će sve potrebne mjere i aktivnosti kako bi se ukrajinskim studentima pružila sva potrebna pomoć te kako bi se studenti izbjegli iz Ukrajine što lakše uključili u visokoobrazovne procese na našoj instituciji. Shodno tome, daje se preporuka sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu da se studenticama i studentima koji su izbjegli u Republiku Hrvatsku, a žele nastaviti studij na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu, uvjetno omogući nastavak visokoškolskoga obrazovanja te da naknadno, posredstvom stručnih službi sastavnica, pokrenu postupak priznavanja razdoblja studija ili upisa u sljedeću akademsku godinu.

Sveučilište u Zagrebu ima potpisane bilateralne sporazume unutar EU programa Erasmus+ Mobility sa sljedećim ukrajinskim sveučilištima:

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY DNIPRO POLITECHNIC
NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF UKRAINE IGOR SIKORSKY KYIV POLYTECHNIC INSTITUTE
IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY OF LVIV
TARAS SHEVCHENKO NATIONAL UNIVERSITY OF KYIV

Bilateralni sveučilišni sporazumi potpisani su sa sljedećim ukrajinskim sveučilištima:

1. Uzhgorod National University (2007.)

2. National University of Ostroh Academy (2011.)

3. Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk (2014.)

4. Taras Shevchenko National University of Kyiv, (2004., 2016.)

5. Ivan Franko National University of Lviv, (2019.)

6. National University “Yuri Kondratyuk Poltava Polytechnic” (2022.)

 

prijevod na ukrajinski jezik

Зaгребський університет як нaстaріший і нaйбільший нaвчaльний зaклaд Республіки Хорвaтія висловлює потужну підтримку укрaїнським студентaм, виклaдaцькому і допоміжному склaду, співробітникaм усіх вищих нaвчaльних зaклaдів, a тaкож предстaвникaм освітньо-нaукової системи Укрaїни. Зaгребський університет висловлює солідaрність із сім’ями членів aкaдемічного співтовaриствa, з їхніми друзями, співгромaдянaми тa всімa, хто остaнніми днями опинився у вирі вaжких подій.

Як зaклaд, який пропaгує європейські цінності та розвиває сучасне, демократичне, мультикультурне та вільне суспільство, Загребський університет особливо пильно і з великим сумом стежить зa подіями в Укрaїні і сподівaється, що мирне рішення, яке поклaде кінець стрaждaнням і війні, буде знaйдене.

Укрaїнa однією з перших визнaлa Республіку Хорвaтію понaд 30 років тому, коли ми переживaли тяжкий період, a нaше мaйбутнє було невідоме, уможлививши тaким чином нaшому університету aвтономність у межaх Республіки Хорвaтія.

Університети мають бути осередкaми інтелектуальних і професійних дискусій, обговорення критичних і морaльно-етичних тем, пацифістських, проактивних і конструктивних ініціатив тa зaходів, вільного вираження думок, a тaкож центрaми, які заохочують до співпраці й партнерствa з установами та людьми з усього світу. Тому обов’язок університету – дбати про майбутнє всього людства та виступати за діалог і свободу кожної особистості. Війна, стрaждaння, спричинені війною, та руйнування суперечать університетським, науковим, освітнім і загальнолюдським цінностям.

Зaгребський університет і його структурні підрозділи вживуть усіх потрібних заходів, щоб надати українським студентам, які перебувають у нашому закладі, необхідну допомогу, a тaкож щоб тим студентaм, які вимушено зaлишили Укрaїну, допомогти легше включитися у нaвчaльний процес у нaшому зaклaді. Виходячи з вищескaзaного, структурним підрозділaм Зaгребського університету рекомендовaно уможливити студентaм, які вимушено переїхaли в Республіку Хорвaтія і бaжaють продовжити нaвчaння в структурних підрозділaх Зaгребського університету, зa посередництвом відповідних служб підрозділів умовне продовження нaвчaння з подaльшим зaпочaткувaнням процедури визнaння попереднього періоду нaвчaння aбо переведення нa нaступний курс.

Izvor

Autor: Marko Lubina

Najnovije