Umro je Paul Garde, dopisni član HAZU

Podijeli

u vrijeme raspada Jugoslavije i srpske agresije na Hrvatsku Paul Garde je u francuskim glasilima objektivno i nepristrano raščlanjivao uzroke sukoba

 

U nedjelju 25. srpnja u Parizu je u 95. godini umro Paul Garde, istaknuti francuski slavist, dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Rodio se u Avignonu 18. prosinca 1926., a klasične jezike i slavistiku studirao je u Montpellieru, Parizu i Strasbourgu. Bio je profesor slavistike na Provansalskom sveučilištu u Aix-en-Provence od 1964. do 1989., izvrstan poznavatelj slavenskih jezika, književnosti i kultura, pa tako i južnoslavenskih jezika i sociolingvističkih prilika na prostorima jugoistočne Europe. Slavenske je jezike podjednako proučavao u poredbenopovijesnoj i u sinkronijskoj perspektivi. Kao jedan od vodećih slavista predavao je u niz navrata na sveučilištima u SAD-u te na sveučilištima raznih europskih zemalja.

U vrijeme raspada Jugoslavije i srpske agresije na Hrvatsku Paul Garde je u francuskim glasilima objektivno i nepristrano raščlanjivao uzroke sukoba te znatno pridonio da se u Francuskoj sazna prava istina ne samo o tim događajima, nego i o političkim, civilizacijskim, kulturnim, gospodarskim i povijesnim uzrocima sloma Jugoslavije.

Toj su tematici posvećene knjige Vie et mort de la Yougoslavie (Život i smrt Jugoslavije) iz 1992., Les Balkans (Balkan) iz 1994. te Journal de voyage en Bosnie-Herzégovine: octobre 1994 (Putopis u Bosnu i Hercegovinu: listopad 1994.) iz 1995. Posljednja Gardeova knjiga Le discours balkanique
(Balkanski diskurs) iz 2004. promatra južnoslavenski kulturnopovijesni, geopolitički i jezični kompleks u širem balkanskom i jugoistočnoeuropskom kontekstu.

Za dopisnog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Paul Garde je izabran 2006.

Zbog doprinosa razvoju kulturnih i drugih veza između Francuske i Hrvatske odlikovan je 2005. Redom Danice Hrvatske s likom Marka Marulića.

foto: arhiva Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

mojzagreb.info

 

Izvor: mojzagreb.info

Autor: Marko Lubina

Najnovije