Unaprijeđeni laboratoriji za karakterizaciju materijala na FKIT-u

Podijeli

21.04.2021

U suradnji Zavoda za fizikalnu kemiju i Zavoda za anorgansku kemijsku tehnologiju i nemetale znatno su unaprijeđene mogućnosti laboratorija za karakterizaciju materijala na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.

U prostorijama Zavoda za fizikalnu kemiju uređen je laboratorij za biološku karakterizaciju materijala u sterilnim uvjetima. Materijali će se karakterizirati in vitro s ciljem vrednovanja njihove interakcije sa živim organizmom. Nabavljena je oprema za stanični uzgoj: sterilni kabinet s laminarnim strujanjem, CO2-inkubator, sterilizator, niskotemperaturni zamrzivač, fluorescentni pretražni mikroskop i čitač mikrotitarskih pločica za analizu tkiva i staničnih kultura. Laboratorij se sterilizira pokretnom UV-lampom, a sterilnost se održava klimatizacijskim uređajem s HEPA-filterima. Uređenje i opremanje laboratorija financirano je sredstvima dvaju projekata: „Biorazgradive 3D tiskane strukture za augumentaciju kosti“ – KK.01.1.1.07.0014 (Europski strukturni fondovi) i „Pametni sustavi za dostavu lijeka pri liječenju tumora kosti“ – UIP-2020-02-6201 (Hrvatska zaklada za znanost). Laboratorijem će se služiti istraživačka skupina pod vodstvom prof. dr. sc. Hrvoja Ivankovića sastavljena od djelatnika dvaju spomenutih zavoda.

Ista će skupina rukovati i novim diferencijalnim pretražnim kalorimetrom s dvije peći i ukupnim radnim područjem od -150 °C do 1600 °C, njemačkoga proizvođača Linseis GmbH, model HDSX-PT 1600, ukupne vrijednosti 696.250,00 Kn. Kalorimetar je smješten u jednom od laboratorija Zavoda za anorgansku kemijsku tehnologiju i nemetale, a nabavljen je sredstvima Europske unije putem Europskoga fonda za regionalni razvoj 2014. – 2020. u okviru projekta „Virtulab – Integrirani laboratorij za primarne i sekundarne sirovine“. Putem toga projekta Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu nudit će usluge analize materijala na novome kalorimetru i drugim uređajima svim članicama Virtulabova konzorcija. Njega sačinjavaju još i Rudarsko-geološko-naftni fakultet kao koordinator projekta, Metalurški fakultet u Sisku, Prehrambeno-biotehnološki fakultet i Geotehnički fakultet u Varaždinu. Sve usluge u području analize materijala i sirovina konzorcij će nuditi i na otvorenome tržištu.

Izvor

Autor: Marko Lubina

Najnovije