Zelenilo umjesto zgrada | Zagreb je NAŠ!

Podijeli

S područja Mjesnog Odbora ”Ivan Mažuranić”

Prostor dijelova Donje Dubrave obilježava supstandardni sustav prometne mreže, usitnjena parcelacija, preizgrađenost građevnih čestica stambene gradnje te nedostatak javnih, a posebno ozelenjenih površina (drvoredi, parkovi, igrališta, sport i rekreacija).

Izostanak brige za javne prostore unutar gradskih četvrti te volje za unapređenje infrastrukturnih i prometnih sustava, uz nezaustavljeni trend daljnje bespravne gradnje doprinose degradaciji prostora koja je došla do kritične točke.

Istovremeno, prostorno-planski uvjeti namjene i režimi korištenja prostora omogućili su da se na usitnjenoj parcelaciji i substandardnim česticama odobrava gradnja višestambenih zgrada, kojima se dodatno povećava gustoća stanovanja. 

Ne osigurava se mogućnost proširenja prometnih koridora, niti je na njima osiguran smještaj prometa u mirovanju prema stvarnim potrebama te novom gradnjom u potpunosti izostaje stvaranje dodatne vrijednosti naselja. 

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kojim bi se osiguralo vlasništvo nad zemljištem potrebnim za planiranje i uređenje javnih sadržaja potpuno je izostalo.

Sve ovo posljedica je izostanka promišljenog prostornog planiranja, ali i provedbe te se umjesto unapređenja sustavno omogućuje daljnja degradacija prostora.

Ima li rješenja?

Rješenje je onemogućiti daljnju preizgradnju prostora uspostavom uvjeta namjene i režima korištenja prostora prilagođenih konkretnoj situaciji, rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa radi stjecanja zemljišta za osiguranje javnih potreba, unapređenjem prometne regulacije, pronalaženje rješenja prometa u mirovanju za četvrti u kojima to nije moguće osigurati na vlastitim česticama građana (možda javna kvartovska parkirališta s minimalmin cijenama mjesečnih zakupa), male komunalne akcije kojima se potiču građani na ozelenjavanje okućnica, nalaženjem inovatnih rješenja koja uključuju aktivnosti gradske vlasti, angažiranje javnih sredstava, ali i uključivanje i doprinos građana.Izvor

Autor: Marko Lubina

Najnovije